BESLAGVRIJE VOET

Er is veel media aandacht geweest voor debiteuren die onder het bestaansminimum dreigen te komen doordat door een opstapeling van factoren en meerdere incassomaatregelen het inkomen onder de beslagvrije voet (bvv) komt te liggen. Omdat het correct vaststellen van beslagvrije voet in een aantal gevallen buiten gerechtsdeurwaarders omgaat, komt het steeds vaker voor dat deze niet goed wordt vastgesteld.

Allereerst wat is dat nu, die beslagvrije voet. Bij beslagen op inkomen moet een vastgesteld bedrag in principe met rust worden gelaten. Dit minimum aan inkomen, bedoelt om te voorzien in het levensonderhoud, noemt men wel de beslagvrije voet. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld gezinssamenstelling, woonlasten en partnerinkomen. De bvv moet worden berekend door de deurwaarder. Dat doet hij aan de hand van de hem beschikbare informatie. Als hij, desgevraagd, niet de juiste informatie ontvangt zal hij de bvv baseren op gefundeerde aannames. Als een debiteur achteraf alsnog de juiste gegevens verstrekt zal de deurwaarder de bvv herberekenen en de inhoudingen aanpassen.

Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso houdt zich strikt aan deze regelgeving! Een ieder kan via onze site de benodigde informatie verstrekken en ter controle ook zelf de bvv berekenen. Doordat met name door overheidsdiensten ook rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een deurwaarder, inhoudingen op bankrekeningen en inkomsten kunnen worden gedaan kan een inkomen toch onder de bvv komen te liggen. Dit is een probleem dat buiten de reikwijdte van de deurwaarder ligt en waarvoor politiek Den Haag momenteel naar een oplossing zoekt.

Wilt u uw beslagvrije voet berekenen, klik dan hier.