Besluit Tarieven ambtshandelingen (Btag)

Btag is de maximale prijs (excl. BTW) die een gerechtsdeurwaarder mag doorberekenen voor een ambtshandeling, aan degene tegen wie de ambtshandeling is gericht.

Het tarief is van rechtswege vastgesteld en wordt elk jaar per 1 januari geïndexeerd. Het betekenen van een vonnis mag voor de veroordeelde dus nooit meer kosten dan het Btag-tarief.

Griffierechten

Griffierechten zijn de administratiekosten van de Rechtbank, die aan de eisende partij in rekening worden gebracht op het moment dat een zaak voor de eerste keer dient.

De verliezende partij zal over het algemeen tot betalen van de griffierechten worden veroordeeld; de schuldeiser moet ze als het ware voorschieten. Daarom maken griffierechten ook deel uit van de uiteindelijke proceskostenveroordeling.

De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Invorderingskosten (Voorwerk II)

Invorderingskosten worden ook wel buitengerechtelijke kosten of incassokosten genoemd.

Dit zijn de kosten die de gemachtigde aan de schuldeiser in rekening brengt en die de schuldeiser uiteindelijk doorberekent aan de debiteur.

De Kantonrechters in Nederland hebben t.a.v. de hoogte van invorderingskosten een gezamenlijk standpunt bepaald en geformuleerd in Rapport Voorwerk II. Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso houdt zich aan dit rapport, tenzij anders overeengekomen.

De hoogte van de invorderingskosten is afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Wettelijke en vertragingsrente

Vertragingsrente is de vergoeding die een schuldeiser mag vorderen van een debiteur voor de schade die hij lijdt door het niet tijdig betalen van een factuur.