Proces- en executierecht

De gerechtsdeurwaarders van Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso doen meer dan openstaande vorderingen innen: wij zijn ook juridisch specialist. Wij helpen u graag om effectief zaken te doen.

Gerechtsdeurwaarder: ambtenaar én ondernemer

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar, belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak. Daarnaast is hij of zij ook een zelfstandig ondernemer die opdrachtgevers adviseert, juridische en incasso-opdrachten uitvoert en ondersteuning biedt bij debiteurenbeheer.

De toegevoegde waarde van Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Wij opereren op het snijvlak van het zakelijke en juridische verkeer en functioneren tegelijkertijd als intermediair tussen de verschillende partijen. Wij:

  • voorkomen zakelijke conflicten over betalingen, of lossen deze op,
  • nemen alle stappen in een procedure bij de Sector Kanton van de Rechtbank zelf, wij hoeven hiervoor geen advocaten of andere juristen in te schakelen,
  • door verhoging competentiegrens van de kantonrechter is bij geldvorderingen tot € 25.000,00 geen advocaat meer nodig en kan onze gerechtsdeurwaarder u nog uitgebreider van dienst zijn,
  • kunnen als aanspreekpunt fungeren bij zaken die voor de Rechtbank moeten dienen, waardoor u uw vaste contactpersoon binnen ons kantoor behoudt.

Kortom: de gerechtsdeurwaarders van Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso besparen u veel tijd en kosten!

Conflict wordt procedure

Soms komt een conflict toch tot een procedure. Bijvoorbeeld een arbeidsconflict, huurconflict of conflict over onbetaalde schulden. Bij een dergelijke procedure kunnen wij de werkgever, verhuurder en/of schuldeiser deskundig adviseren. De gerechtsdeurwaarder is als enige betrokken bij de feitelijke uitvoering van de verschillende juridische stappen. Wij brengen het exploot uit waarmee de gedaagde voor de rechtbank wordt geroepen, voeren de gerechtelijke procedure en met toestemming van de rechtbank leggen wij beslag, op roerende of onroerende zaken of op een bankrekening.

Conservatoir beslag

Met een conservatoir beslag wordt voorkomen dat er na de procedure geen middelen meer zijn om de schulden te betalen. Zo'n beslag kan erg ingewikkeld zijn. Het is namelijk niet altijd even duidelijk hoe de eigendomsverhoudingen liggen, denk maar aan lease of huur. De gerechtsdeurwaarders van Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso zorgen indien nodig voor een conservatoir beslag. Wij kunnen het meeste voor u betekenen als u ons al in een eerder incassostadium inschakelt.

Derdenbeslag en beslagvrije voet

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij beslag leggen op loon of uitkering van een schuldenaar. Dit heet derdenbeslag: het beslag wordt gelegd via de werkgever of de uitkeringsinstantie, die zelf verder niets met de schuld te maken heeft. Bij een derdenbeslag is de werkgever of uitkeringsinstantie verplicht om het inkomensdeel dat boven de beslagvrije voet valt, in te houden op loon of uitkering en af te dragen aan de gerechtsdeurwaarder. In beginsel bedraagt de beslagvrije voet 90% van de voor de schuldenaar toepasselijke bijstandsnorm (dus NIET 90% van het inkomen!). Ook vakantiegeld en eventuele extra uitkeringen vallen volledig onder het derdenbeslag. Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Voor een exacte berekening neemt u contact op met Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso. Wijzigingen vinden doorgaans plaats per 1 januari en 1 juli.

Afwikkeling

Na het vonnis zorgen wij ervoor dat het vonnis wordt betekend aan de veroordeelde partij. Deze is verplicht aan het vonnis te voldoen. Doet hij dat niet, dan kunnen wij executoriaal beslag leggen op zijn bezittingen. Bij huurachterstand kan dat uiteindelijk leiden tot ontruiming. Indien gewenst stellen wij echter alles in het werk om ontruiming te voorkomen.