Missie en visie

Als Gerechtsdeurwaarders en in het verlengde hiervan incasso organisatie hechten wij veel waarde aan een maatschappelijk verantwoorde wijze van (minnelijk) incasseren en het ten uitvoerleggen van executoriale titels.

Wij staan en geloven in een wijze van incasso die mensen in hun waarde laat en waarbij rekening gehouden wordt met de financiële positie van de debiteur.

Vanzelfsprekend hebben wij oog voor de belangen van de schuldeiser, maar ook oog voor de belangen van de debiteur. Betrokkenen waar wij mee te maken hebben behoren op een correcte en integer wijze behandeld te worden.

Communicatie is de belangrijkste pijler binnen het incassotraject aangezien wij van mening zijn dat incasseren mensenwerk is en niet een volledig digitaal proces. Wij spreken debiteuren op een heldere, transparante en correcte manier aan, waarbij wij rekening houden met hun motieven en beperkingen. Door debiteuren gericht positief te benaderen in plaats van uitsluitend juridische uitdrukkingen te gebruiken, behalen wij een grotere respons, een beter incassoresultaat en een betere klanttevredenheid. 

Wij trachten vorderingen tegen zo laag mogelijk kosten te incasseren, wij bieden binnen de ruimte welke onze opdrachtgevers toestaan, de mogelijkheid tot het treffen van betalingsregelingen.

Belang en voordeel voor schuldeisers.

Als schuldeiser heeft u een belang bij sociaal en verantwoord incasseren, nu in de praktijk is gebleken dat dit resulteert in een hoger incassopercentage.

Onze medewerkster beschikken over jarenlange ervaring en hebben een grote kennis opgebouwd wat betreft de debiteuren. Deze kennis zorgt er voor dat iedere debiteur op een eigen wijze kan worden aangesproken.

De stappen welke worden ondernomen om uw vordering te incasseren

1. Minnelijke incasso

Door onze medewerkers wordt gecontroleerd of uw debiteur bekend is in onze eigen registers maar tevens in andere registers zoals het Insolventie register, Centrale curatele en bewind register (CCBR) en de verwijs index schuldhulpverlening (Vish).

Na recherche van deze registers en wanneer de debiteur niet bekend is manen wij deze aan en sturen aan op een betalingsregeling. Indien nodig ontvangt uw debiteur een tweede aanmaning en wordt deze ook telefonisch benaderd, ook SMS, email en Whatsapp behoren tot de mogelijkheden. In veruit de meeste gevallen komen wij in contact met uw debiteur en is minnelijke incasso voldoende om uw vordering te incasseren. De kosten blijven zo voor zowel u als voor de schuldenaar laag.

2. Gerechtelijk traject

Heeft het minnelijke traject geen resultaat gehad, dan wordt het dossier (na overleg met u en en verleende goedkeuring) overgedragen aan onze juridische afdeling.

Gecontroleerd wordt of uw debiteur bekend is in het Digitale beslag register (DBR) en controleren de Basis Registratie Personen (BRP), waarna tot dagvaarding wordt overgegaan. Vanuit onze positie als gerechtsdeurwaarder kan dan ook zowel het minnelijke traject als het gerechtelijke traject door ons worden behaneld.

De deurwaarder betekent een dagvaarding en overhandigt deze persoonlijk en probeert tijdens het huisbezoek alsnog tot een oplossing te komen. Dit impliceert dat gerechtskosten kunnen worden voorkomen. Ingeval van verweer door de debiteur voeren wij voor u de volledige procedure.

3. Het executie traject

Nadat uw debiteur is veroordeeld om uw vordering te voldoen, wordt het vonnis aan hem/haar uitgereikt. Ook daarbij wordt de debiteur aangespoord contact met ons op te nemen om indien de vordering niet ineens kan worden betaald, over te gaan tot het treffen van een betalingsregeling.

Blijft dit uit dan kunnen wij beslag leggen op de bezittingen van de debiteur, zijn of haar inkomsten, bankrekening ed. Om het kostenaspect te beheersen wordt met uw instemming eveneens ingezet op een betalingsregeling.