Visie

Stam Gerechtsdeuwaarders en Incasso is sinds 1 januari 1994 gevestigd te Purmerend en is van een startende eenmansonderneming uitgegroeid tot een volwassen gerechtsdeurwaarderskantoor met thans 14 medewerkers waaronder 3 toegevoegd - gerechtsdeurwaarders

Tot haar opdrachtgeversbestand mag zij rekenen overheden en semi overheden, organisaties uit het MKB, woningcorporaties, de medische en paramedische sector, notariaat en advocatuur.

Stam Gerechtsdeuwaarders en Incasso is een ervaren gerechtsdeurwaarderskantoor. Wij geloven in de maatschappelijke functie van de gerechtsdeurwaarder waarbij de focus ligt op zowel het oplossen als het voorkomen van betalingsconflicten. Duidelijkheid in wat wij doen, voor iedereen. Wij dragen zorg voor een hoogwaardige en persoonlijke dienstverlening. Wij denken mee met u als opdrachtgever, wij denken in kansen en niet in problemen.

Recht door zee, met open vizier, integer op een respectvolle en duidelijke wijze.

Wij voeren ons werk uit op een maatschappelijk verantwoorde wijze, met beheersing en zuinig gebruik van middelen, efficiënte indeling van exploot en beslagroutes en verantwoord gebruik van kantoormiddelen.

Door de jaren heen hebben wij een brede kennis opgebouwd van de lokale markt. Mede door deze opgebouwde kennis zijn wij in staat voor onze opdrachtgevers goede resultaten te boeken, niet alleen in scores bij geslaagde zaken maar eveneens op het gebied van kosten beheersing.

Zinloos is het om kosten te maken indien van te voren bekend is dat een debiteur geen verhaalsmogelijkheden biedt. Onze ervaring met en kennis van de lokale markt zorgt ervoor dat wij optimale resultaten bereiken.

Belangenbehartiging schuldeiser/schuldenaar

Waar staan wij voor, hoe verrichten wij onze werkzaamheden:

Als gerechtsdeurwaarder staan wij op het kruispunt tussen de rechterlijke en uitvoerende macht.

Wij staan er voor onze werkzaamheden op een maatschappelijke verantwoorde en integere wijze uit te voeren. Indien noodzakelijk middels een stevige aanpak zonder daarbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

Als opdrachtgever bent u allereerst gebaat bij een optimaal resultaat. Dat wij hiertoe in staat zijn menen wij de afgelopen jaren voor u te hebben bewezen door onze hoge scoringspercentages.

Onze resultaten worden bepaald door een aanpak waarbij het de ene keer noodzakelijk is daadwerkelijke, krachtige executiemaatregelen in te zetten en een andere keer middels het treffen van een minnelijke oplossing, bijv. een betalingsregeling, betaling van de zaak te verkrijgen.

Ons kantoor is een verlengstuk van uw organisatie. Wij voeren de werkzaamheden uit overeenkomstig uw ideeën en strategieën. Uitgevoerd door een organisatie die de afgelopen jaren heeft bewezen uw belangen op een juiste wijze te behartigen en die er naar streeft de aankomende jaren haar resultaten verder te optimaliseren.