Werkwijze

Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso heeft een doeltreffende werkwijze, die leidt tot een snellere betaling van uw facturen. Uw voordeel:

 • voorsprong bij de vervolgmaatregelen in het incassotraject
 • aanzienlijke besparing in tijd en kosten

Welke stappen nemen wij om uw vorderingen te incasseren?

 1. Juridische haalbaarheidsanalyse (kosteloos)
 2. Minnelijke incasso
  Wij sturen uw klant een aanmaning, verhoogd met u toekomende rente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Indien nodig ontvangt uw klant een tweede aanmaning en wordt hij ook telefonisch benaderd. In veruit de meeste gevallen is minnelijke incasso voldoende om uw vordering te incasseren.
 3. Het ambtelijke en executoriale traject
  Heeft het minnelijke traject geen resultaat gehad, dan wordt het dossier (uiteraard na uw goedkeuring) overgedragen aan onze juridische afdeling. Het grote voordeel van alle diensten onder één dak!

Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso kan u vervolgens op verschillende manieren van dienst zijn:

 • Uw zaak wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter. De juridische afdeling van Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso voert – indien noodzakelijk – de procedure.
  Na toewijzing van uw vordering gaat de gerechtsdeurwaarder over tot tenuitvoerlegging van het vonnis. Waar nodig met wettelijk geregelde dwangmiddelen.
 • In spoedeisende zaken kan een kort geding aanhangig gemaakt. Met toestemming van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, kunnen wij binnen enkele dagen overgaan tot beslaglegging op eigendommen, gelden of tegoeden.
 • Betalingsregelingen met uw debiteuren treffen wij altijd in overleg met u, tenzij u anders aangeeft.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag gaan wij direct over tot afrekening, zodat u snel weer over uw geld beschikt.

Geschil of klacht?

Heeft u een geschil met een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder? Of wilt u een klacht indienen tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder? Neemt u dan eerst schriftelijk contact op met Stam Gerechtsdeurwaarders en Incasso. Wij nemen uw klacht in behandeling en houden u op de hoogte van de afhandeling. Komt u er met ons zelf niet uit? Dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder.