Werd er tot voor kort uitgegaan van een termijn van 14 dagen na dagtekening van de herinneringsbrief, na recente prejudiciële vragen van de Kantonrechter te Almere heeft de Hoge Raad deze als volgt beantwoord:

Als vereiste om in verstek zaken toewijzing te krijgen van de incassokosten heeft de Hoge Raad beslist dat in ieder geval de navolgende tekst dient te worden gehanteerd.

U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om binnen 15 dagen aanvangende de dag nadat deze brief bij u is bezorgd tot betaling van de vordering over te gaan.

Het blijft vereist om de hoogte van de incassokosten te noemen, deze kunt u hier berekenen. Er dient rekening mee te worden gehouden dat eventuele fouten in de 14-dagenbrief niet zijn te repareren. Indien u niet de juiste termijn heeft aangehouden is het vereist om opnieuw een brief aan de schuldenaar te zenden welke wel aan de wettelijke eisen voldoet.

Het is aan de rechter om te onderzoeken of u als schuldeiser recht heeft op vergoeding van de incassokosten. Zowel bij verstek zaken als zaken op tegenspraak, ook indien de schuldenaar hiertegen geen verweer heeft gevoerd, wordt dit door de rechter onderzocht. Wij raden u dan ook aan indien u de 14-dagenbrief zelf verzendt deze aan te passen aan de nieuwe voorschriften.

Natuurlijk kunnen wij de verzending daarvan voor u verzorgen. Heeft u vragen over de 14-dagenbrief neem dan vrijblijvend met ons contact op.

<terug naar nieuwsberichten>