Hier treft u de indeling van de gerechtelijke kaart van Nederland

button ger-kaart-nl_1

Op 23 november 2009 heeft het kabinet haar standpunt bekendgemaakt over de indeling van de zogenoemde Nieuwe Gerechtelijke Kaart. De Justitiƫle indeling van Nederland gaat van 19 naar 10 arrondissementen en van 5 naar 4 ressorten.

In juli 2012 is de Eerste kamer akkoord gegaan met de aanpassingen. De kamer nam wel een motie aan waarin wordt verzocht het nieuwe arrondissement Oost-Nederland te splitsen in een Arrondissement Overijssel en een Arrondissement Gelderland. Naar verwachting zal de nieuwe indeling in 2013 van kracht worden. Of de splitsing van Oost-Nederland dan direct kan worden doorgevoerd hangt af van de snelheid waarmee de benodigde wetswijziging door beide kamers zal worden behandeld.

In de nieuwe indeling wordt Nederland verdeeld in vier ressorten en tien, na de splitsing van Oost-Nederland, elf, arrondissementen. Iedere nieuwe rechtbank heeft meerdere zittingsplaatsen, waarbij de steden waar de oude rechtbanken gevestigd zijn, zittingsplaats worden voor de nieuwe rechtbank waartoe ze zijn gaan behoren. Daarnaast zijn een beperkt aantal voormalige kanton-locaties aangewezen als zittingsplaats. De meeste van de voormalige kantongerechten zullen na de invoering van de nieuwe kaart echter verdwijnen.