Op 24 december j.l. heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het toepassen van huurkorting in tijden van Corona. Corona maatregelen leveren een onvoorziene omstandigheid op als bedrijven door deze maatregelen worden geraakt. Voor huurovereenkomsten gesloten voor 15 maart 2020 geldt dat de huurder aan de verhuurder huurkorting kan vragen welke in dat geval op basis van de door de Hoge Raad vastgestelde rekenmethode kan worden berekend.

Zie voor de uitspraak: ECLI:NL:HR:2021:1974, Hoge Raad, 21/01584 (rechtspraak.nl) 


De Eerste en Tweede Kamer hebben het wetsvoorstel aangenomen voor wijziging van de Wet griffierechten. Hiermee worden er nieuwe griffierechtcategorieën voor kleine geldvorderingen geïntroduceerd. Met dit voorstel wil de regering zorgen dat deze griffierechttarieven beter in verhouding komen te staan tot de hoogte van de vordering. Er komen nu griffierechttarieven, onder meer voor geldvorderingen van 500 tot 5.000 euro.  

Wij zien dit als een goede ontwikkeling: “In de huidige situatie vinden veel bedrijven – en ook personen – de griffierechten voor kleinere vorderingen te hoog en wordt de gang naar de rechter niet gemaakt.

Door deze aanpassing van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) wordt procederen laagdrempeliger. En belangrijker nog: de klant-debiteur wordt uiteindelijk minder belast in de proceskosten. Hierdoor kunnen we nóg beter werken aan een goede oplossing voor alle partijen.”


Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeente en KBvG is er naar aanleiding van een recente wetswijziging een handreiking opgesteld hoe door gemeente te handelen bij ontruimingen, hoe het beleid hierop dient te worden aangepast en invulling kan worden gegeven aan de nieuwe wettelijke taak. 

De opgestelde handreiking is hier te vinden.

Zijn er bij u vragen over dit onderwerp dan helpen wij u graag.