De meningen liepen hier tot voor kort over uiteen.

Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij twee of meer, veelal natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen, een onderneming vormen.

Een vennootschap onder firma heeft wel een afgescheiden vermogen maar is geen rechtspersoon. Schuldeisers kunnen hun vordering zowel op het vennootschapsvermogen als op het persoonlijk vermogen van de vennoten verhalen.

Het is in de wet niet specifiek geregeld of nieuw toegetreden vennoten aansprakelijk zijn voor oude schulden van de vennootschap.

Een wetvoorstel waarin een en ander geregeld zou worden, in die zin dat de toetredend vennoot persoonlijk niet aansprakelijk is voor oude schulden van de vennootschap is echter door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingetrokken.

Echter in 2015 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:588) beslist dat een nieuw toetredend vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden welke zijn aangegaan door de vennootschap voor zijn toetreden. Het is dus belangrijk dat u een goed boekhoudkundig onderzoek laat uitvoeren indien u als vennoot toetreedt tot een vennootschap onder firma

Als toetredend vennoot kunt u deze aansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers niet regelen. U kunt dit echter wel regelen met de oude vennoten. Overleg met de oude vennoten omtrent een en ander en leg dit schriftelijk vast. De oude vennoten kunnen u vrijwaren voor deze eventuele gevolgen.

Wij raden u aan om samen met andere vennoten afspraken over aansprakelijkheden, winstverdeling, zeggenschap binnen de v.o.f. en uittreden, waaronder bijvoorbeeld een concurrentiebeding bij uittreden, goed te regelen en schriftelijk vast te leggen.

Mocht u vragen hebben over de aansprakelijkheid, de afspraken over aansprakelijkheid en/of andere vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Het betreft hier een uitspraak in kort geding waarbij ontruiming van een woning wordt gevorderd nadat deze door de Burgemeester is gesloten. De voorzieningenrechter wijst de vordering af vanwege de afweging van belang.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Recent werd bekend dat het kantoor van Stam een van de grote winnaars is geworden van de tender die door het CJIB werd uitgeschreven. Deze landelijke tender werd uitgeschreven voor incassozaken van vijf grote overheidspartijen: DUO, UWV, RVO en CAK. Met een ruime negen scoorde Stam onder andere op haar persoonsgerichte incasso, de contacten met regionale (schuldhulp) instanties en haar opgebouwde regionale kennis. Verder werkte de snelheid van werken en de online prestaties (o.a. via de Social Media) in het voordeel van Stam. Het kantoor werkte al vele jaren voor het CJIB, maar de gunning betekent een forse uitbreiding in de regio’s Amsterdam, Haarlem en Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel.

Het kantoor beschikte al over een moderne website, maar daar aan is inmiddels nieuwe informatie en functies toegevoegd. Vanaf nu is het mogelijk om via een chatfunctie op de site een-op-een te communiceren met een medewerker van het kantoor. Functies waar zowel de opdrachtgevers als debiteuren veel voordeel van hebben. Voor debiteuren was het al mogelijk online een betalingsregeling te treffen en voor opdrachtgevers was er de mogelijkheid om online een dossier in te zien en aanmaningen te versturen en incasso opdrachten te verstrekken.

Het huidige kantoor in de binnenstad van Purmerend biedt nog voldoende ruimte om door te kunnen groeien. Komende tijd zal er wel een uitbreiding plaatsvinden van het personeelsbestand. Voor meer informatie kijkt u op stamdeurwaarders.nl.