Vorige maand heeft ons kantoor, na een audit, officieel het keurmerk ‘sociaal verantwoord incasseren’ ontvangen van de certificatiecommissie van PH Quality.

Het SVI keurmerk ‘sociaal verantwoord incasseren’ is in het leven geroepen om opdrachtgevers de mogelijkheid te geven eenvoudig te kiezen voor een betrouwbare en sociale incassopartner.

Door te handelen volgens de normen van het SVI worden slagingskansen verhoogd, onnodige kosten vermeden en wordt voorkomen dat de schuldenaar niet verder in de financiële problemen komt. Meer over ons beleid en sociaal verantwoord incasseren leest u hier. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.


Vanaf 1 oktober aanstaande gaan de rechtbanken Midden Nederland en Gelderland weer terug naar het procederen op papier. De wetgeving uit 2016, welke digitaal procederen bij deze twee rechtbanken verplichtte, wordt ingetrokken. Tot en met 30 september 2019 dient u bij deze rechtbanken nog digitaal te procederen. Daarna dient in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000.00 de procedure weer te worden aangevangen met een dagvaarding.


De meningen liepen hier tot voor kort over uiteen.

Een vennootschap onder firma is een rechtsvorm waarbij twee of meer, veelal natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen, een onderneming vormen.

Een vennootschap onder firma heeft wel een afgescheiden vermogen maar is geen rechtspersoon. Schuldeisers kunnen hun vordering zowel op het vennootschapsvermogen als op het persoonlijk vermogen van de vennoten verhalen.

Het is in de wet niet specifiek geregeld of nieuw toegetreden vennoten aansprakelijk zijn voor oude schulden van de vennootschap.

Een wetvoorstel waarin een en ander geregeld zou worden, in die zin dat de toetredend vennoot persoonlijk niet aansprakelijk is voor oude schulden van de vennootschap is echter door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingetrokken.

Echter in 2015 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:588) beslist dat een nieuw toetredend vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden welke zijn aangegaan door de vennootschap voor zijn toetreden. Het is dus belangrijk dat u een goed boekhoudkundig onderzoek laat uitvoeren indien u als vennoot toetreedt tot een vennootschap onder firma

Als toetredend vennoot kunt u deze aansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers niet regelen. U kunt dit echter wel regelen met de oude vennoten. Overleg met de oude vennoten omtrent een en ander en leg dit schriftelijk vast. De oude vennoten kunnen u vrijwaren voor deze eventuele gevolgen.

Wij raden u aan om samen met andere vennoten afspraken over aansprakelijkheden, winstverdeling, zeggenschap binnen de v.o.f. en uittreden, waaronder bijvoorbeeld een concurrentiebeding bij uittreden, goed te regelen en schriftelijk vast te leggen.

Mocht u vragen hebben over de aansprakelijkheid, de afspraken over aansprakelijkheid en/of andere vragen, neem dan gerust contact met ons op.


Het betreft hier een uitspraak in kort geding waarbij ontruiming van een woning wordt gevorderd nadat deze door de Burgemeester is gesloten. De voorzieningenrechter wijst de vordering af vanwege de afweging van belang.

Klik hier voor de volledige uitspraak.