Recent werd bekend dat het kantoor van Stam een van de grote winnaars is geworden van de tender die door het CJIB werd uitgeschreven. Deze landelijke tender werd uitgeschreven voor incassozaken van vijf grote overheidspartijen: DUO, UWV, RVO en CAK. Met een ruime negen scoorde Stam onder andere op haar persoonsgerichte incasso, de contacten met regionale (schuldhulp) instanties en haar opgebouwde regionale kennis. Verder werkte de snelheid van werken en de online prestaties (o.a. via de Social Media) in het voordeel van Stam. Het kantoor werkte al vele jaren voor het CJIB, maar de gunning betekent een forse uitbreiding in de regio’s Amsterdam, Haarlem en Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel.

Het kantoor beschikte al over een moderne website, maar daar aan is inmiddels nieuwe informatie en functies toegevoegd. Vanaf nu is het mogelijk om via een chatfunctie op de site een-op-een te communiceren met een medewerker van het kantoor. Functies waar zowel de opdrachtgevers als debiteuren veel voordeel van hebben. Voor debiteuren was het al mogelijk online een betalingsregeling te treffen en voor opdrachtgevers was er de mogelijkheid om online een dossier in te zien en aanmaningen te versturen en incasso opdrachten te verstrekken.

Het huidige kantoor in de binnenstad van Purmerend biedt nog voldoende ruimte om door te kunnen groeien. Komende tijd zal er wel een uitbreiding plaatsvinden van het personeelsbestand. Voor meer informatie kijkt u op stamdeurwaarders.nl.

Stam gerechtsdeurwaarders, incasso en juridische dienstverlening wil geen harde hand van de wet zijn. Dit lost vaak het probleem niet op. Daarom gaat de dienstverlening van Stam uit van de dialoog. Om die reden heeft het kantoor een inloopspreekuur ingesteld, waar met name schuldenaren terecht kunnen om hun problemen persoonlijk te bespreken. Ook de chatfunctie op de website is gericht op het oplossen van de schuldproblemen. Het inloopspreekuur is elke dinsdag van negen tot tien uur in de ochtend.

Indien u zaken doet met consumenten en/of kleine ondernemers en incasso problematiek doet zich voor, is het noodzakelijk hen te wijzen op de gevolgen van het nemen van incassomaatregelen.

Om incassokosten te kunnen verhalen is het noodzakelijk dat deze worden aangezegd aan uw wederpartij.

Deze incassowetgeving is inmiddels enkele jaren geleden ingevoerd om te bepalen op welk moment de debiteur/schuldenaar incassokosten verschuldigd is. <klik hier om verder te lezen>