Recent werd bekend dat het kantoor van Stam een van de grote winnaars is geworden van de tender die door het CJIB werd uitgeschreven. Deze landelijke tender werd uitgeschreven voor incassozaken van vijf grote overheidspartijen: DUO, UWV, RVO en CAK. Met een ruime negen scoorde Stam onder andere op haar persoonsgerichte incasso, de contacten met regionale (schuldhulp) instanties en haar opgebouwde regionale kennis. Verder werkte de snelheid van werken en de online prestaties (o.a. via de Social Media) in het voordeel van Stam. Het kantoor werkte al vele jaren voor het CJIB, maar de gunning betekent een forse uitbreiding in de regio’s Amsterdam, Haarlem en Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel.