Op 24 december j.l. heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het toepassen van huurkorting in tijden van Corona. Corona maatregelen leveren een onvoorziene omstandigheid op als bedrijven door deze maatregelen worden geraakt. Voor huurovereenkomsten gesloten voor 15 maart 2020 geldt dat de huurder aan de verhuurder huurkorting kan vragen welke in dat geval op basis van de door de Hoge Raad vastgestelde rekenmethode kan worden berekend.

Zie voor de uitspraak: ECLI:NL:HR:2021:1974, Hoge Raad, 21/01584 (rechtspraak.nl)