www.rechtspraak.nl

Alle landelijke nieuwsberichten van de Rechtspraak
 1. De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Deze uitkomst is het sluitstuk in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC), een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken.

  Paleis van Justitie in Amsterdam

  De nieuwe gespecialiseerde voorziening wordt een bijzondere kamer van de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam. Met de oprichting van de Netherlands Commercial Court komt de Rechtspraak tegemoet aan de roep van het internationaal opererende bedrijfsleven. Daar bestaat al langer de vraag om gespecialiseerde en Engelstalige overheidsrechtspraak.

  Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, geeft in onderstaande video een korte reactie:

  Vestigingsklimaat

  De NCC kent 2 kamers, 1 bij de rechtbank Amsterdam en 1 bij het gerechtshof Amsterdam. In deze gespecialiseerde kamers vindt internationale handelsrechtspraak in het Engels plaats. De Rechtspraak denkt dat de NCC bijdraagt aan het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in Nederland.

  Zie ook: Netherlands Commercial Court

 2. Henk Naves is door het kabinet voorgedragen bij de Koning als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De 59-jarige Naves is sinds 1 september lid van de Raad. Hij volgt 1 januari 2019 Frits Bakker op als voorzitter. Naves wordt voorzitter in een periode waarin er veel op de Rechtspraak en op de Raad afkomt. De verdere digitalisering en de financiële situatie van de Rechtspraak vormen belangrijke uitdagingen.

  Bestuurlijke ervaring

  Henk Naves rondde begin jaren '80 een studie rechten af aan de Universiteit Utrecht. Na een korte tijd als docent en juridisch medewerker werd hij in 1992 rechter bij de rechtbank Den Haag. Hij neemt veel bestuurlijke ervaring mee naar de Raad. Naast president van de rechtbank Amsterdam was hij was bijvoorbeeld president van de rechtbank Gelderland en de rechtbank Breda.

 3. In NRC Handelsbladen het Financieele Dagblad staat vandaag een rectificatie van een brief van de Raad voor de rechtspraak over de zaak Westenberg-Smit. Deze rectificatie is geplaatst omdat de Hoge Raad op 23 november 2018 definitief heeft vastgesteld dat een uitlating in een brief uit 2006 van de Raad aan een Tweede Kamerlid over deze kwestie onrechtmatig was. De volledige tekst van de rectificatie luidt als volgt:

  Ingevolge het arrest d.d. 7 maart 2017 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch rectificeert de Raad voor de rechtspraak hierbij zijn brief d.d. 3 mei 2006 aan de Tweede Kamer-fractie SP.

  Deze brief, waarin is vermeld dat een advocaat – waarbij het niet onbekend was dat het om mr. H.J. Smit ging – aantijgingen had geuit van ernstige aard die het aanzien van de rechter, het ambt en de rechterlijke macht schaadden, bevat de beschuldiging dat het handelen van mr. Smit niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak.

  Die beschuldiging was onnodig diffamerend en onvoldoende gefundeerd en is later ook onjuist gebleken. Bij voormeld arrest heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deze beschuldiging onrechtmatig geacht jegens mr. Smit. Mr. Smit is door die beschuldiging in zijn eer en goede naam aangetast.

  De Raad betreurt de schade aan de reputatie en goede naam van mr. Smit.

  Raad voor de rechtspraak
  Mr. F.C. Bakker, voorzitter

  Meer informatie

  Meer informatie over waar de zaak precies over gaat en waarom de Raad moet rectificeren is te lezen in de uitgebreide toelichting op de rectificatie.

 4. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie van D66 en de SP waarin de ministers van Justitie en Veiligheid worden opgeroepen de rechter een rol te geven bij megaschikkingen. Dit soort zaken vindt nu nog achter gesloten deuren plaats zonder toetsing van de rechter. De motie was onderdeel van het debat over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week.

  De rechtspraak pleit al langer voor een rol van de rechter bij schikkingen. Ieder jaar wordt nog steeds een groot aantal rechtszaken buiten de rechter afgedaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om de schikking van ING onlangs voor 775 miljoen euro, of de SBM offshore-zaak dit jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) treft dan een schikking met een bedrijf dat verdacht wordt van strafbare feiten.

  Door de rechter bestraft

  Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak zei hier eerder over: ‘Het is belangrijk dat in een rechtsstaat wetten en regels effectief worden gehandhaafd. En vooral dat iedereen er op kan vertrouwen dat mensen die de regels overtreden, worden opgepakt door de politie, vervolgd door het OM en door de rechter worden bestraft. In het bijzonder geldt dat voor zaken met een grote maatschappelijke impact.’

  Zie ook:

  ‘Rechter moet megaschikkingen kunnen toetsen’
  Megaschikkingen schadelijk voor vertrouwen in rechtsstaat
  Wetgevingsadvies rechterlijke toets bij grote schikkingen (pdf, 1,3 MB) (pdf, 1,3 MB)
 5. In NRC Handelsbladen het Financieele Dagbladstaat vandaag een rectificatie van de Raad voor de rechtspraak over de zaak Westenberg-Smit. Deze rectificatie is geplaatst omdat de Hoge Raad op 23 november 2018 definitief heeft vastgesteld dat een uitlating in een brief van de Raad aan een Tweede Kamerlid over deze kwestie onrechtmatig was.

  Waar gaat de zaak over?

  Deze langlopende zaak draait om een conflict tussen oud-rechter Hans Westenberg en advocaat Hugo Smit. Begin 2004 is een boek verschenen, getiteld 'Topadvocatuur. In de keuken van de civiele rechtspraktijk.' In dit boek staat een interview met Smit waarin hij stelt dat de oud-rechter uitvoerig heeft gebeld met advocaten, waaronder Smit, in een rechtszaak over een conflict over bouwgrond rondom Schiphol (de Chipshol-zaak). De oud-rechter ontkent dit telefooncontact en startte vanwege het interview een rechtszaak tegen Smit, de journalist en de uitgever van het boek. Deze procedure is in 2009 ingetrokken door de oud-rechter. De advocaat spande daarop een civiele procedure aan tegen de oud-rechter en de Raad voor de rechtspraak (lees: de Staat). De advocaat vindt dat hij in zijn goede naam en in zijn werk als advocaat is geschaad. Hij eist eerherstel en een schadevergoeding.

  Waarom moet de Raad rectificeren?

  De rectificatie gaat over de zaak tussen Smit en de Raad voor de rechtspraak. In 2006 – toen de zaak van de oud-rechter tegen de advocaat nog liep – heeft de Raad in een brief aan een Tweede Kamerlid uitlatingen gedaan die onrechtmatig zijn. De Raad schreef dat het handelen van de advocaat niet door de beugel kon en schadelijk zou zijn voor het functioneren van de rechtsstaat. Eerder stelde het gerechtshof ’s-Hertogenbosch al vast dat het hier ging om een ‘onnodig diffamerende beschuldiging’ van de Raad aan het adres van de advocaat. De Hoge Raad heeft dit nu definitief vastgesteld en als gevolg daarvan moet de Raad een rectificatie in de NRC en het Financieele Dagblad publiceren. Deze is vandaag geplaatst.

  Heeft de Raad spijt van de uitlatingen?

  Ja. De Raad voor de rechtspraak heeft onrechtmatig gehandeld door deze uitlatingen in de brief aan het Tweede kamerlid te doen.

  Waarom betaalt de Raad de kosten die oud-rechter Westenberg maakt?

  De Raad voor de rechtspraak is als voormalig werkgever betrokken bij de rechtszaken van oud-rechter Westenberg. Het algemene beleid binnen de Rechtspraak is dat de Raad voor de rechtspraak de kosten van rechtsbijstand betaalt als een rechter persoonlijk wordt aangesproken over iets wat hij in zijn functie heeft gedaan of gezegd. Dit is noodzakelijk om de onafhankelijke rol van de rechter te kunnen waarborgen omdat rechters zonder angst voor financiële gevolgen moeten kunnen rechtspreken.

  Is de zaak nu afgerond?

  Niet helemaal. Nu de Hoge Raad definitief heeft vastgesteld dat Westenberg en de Raad onrechtmatig hebben gehandeld, gaat de zaak weer verder bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Het hof gaat in het vervolg van de procedure beslissen over de hoogte van de schadevergoeding die Smit heeft gevraagd

  Zie ook: Raad rectificeert over de zaak Westenberg-Smit